ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD

רשימה_5

את כל
מוצרים

ZHENGZHOU TOPPU

03 תחנת ריסוק לסתות
תחנת ריסוק לסת קטנה ניידת מסוג סורק (עם סט גנרטור) שמן-חשמלי דו-שימושי/TP-57/TP-106(75)
תחנת ריסוק לסת קטנה ניידת מסוג סורק (עם סט גנרטור) שמן-חשמלי דו-שימושי/TP-57/TP-106(75)